Oxford Afrikaans-Engels English-Afrikaans Skoolwoordeboek School Dictionary 2nd Edition

R175.00

Available on back-order

ISBN:

9780199054688

Category:

Tags: , , ,
Edition:

Course codes:

Availability

7-8 Days

Product Description

Hierdie moderne, toeganklike woordeboek is ontwerp om leerders doeltreffend in hulle addisionele taal te laat lees, skryf en praat. Dit fokus daarop om leerders te help om hulle mees algemene struikelblokke te oorkom en bied ondersteuning op ses sleutelgebiede. / Designed to enable learners to read, write and speak effectively in their additional language, this up-to-date and easy-to-use dictionary focuses on overcoming learners’ most common difficulties. It offers support in six key areas.

Help leerders om die regte vertaling te kies. / Helps learners choose the right translation.

Bied slegs dikwels gebruikte vertalings aan. / Gives frequently used translations only.

Wys hoe woorde werklik gebruik word. / Shows how words are really used.
Sluit nuwe woorde vanuit die hele kurrikulum in. / Includes new words from across the curriculum.

Voorsien uitspraakgidse sodat leerders met vertroue kan praat. / Provides pronunciation guides so learners can speak confidently.
Ver skaf illustrasies om moeilike konsepte te verduidelik. / Includes illustrations to explain difficult concepts.

X