Molayakgosi

In Stock

R95.00

Available on back-order

SKU: 9781776484638 Category:
Author :

Availability

7-8 Days

Product Description

Kgosi e e pelomaswe Gabankitse, e tsenya baagi ba motse wa Letlepung tsebetsebe.

Tota ba tlaa tshabela kae puso ya gagwe ya letsogo la tshipi mmogo le kgatelelo e e kanakana?

A mme gona mosimanyana Marang o tlaa gola le go tlhogola go okama setulo sa gagwe sa bogosi le go busetsa morafe mo maemong a ona a pele?

Molayakgosi o emisa mmuisi ka ditsetsekwane, a lwela gore tshiamo e hupetse bosula le gore go rene kagiso boemong jwa kgatelelo.

Additional information

Author :

Availability

7-8 Days

X