Beginsels van die Bewysreg 3rd Edition

R770.00

Available on back-order

ISBN:

9781485118176

Category:

Tags: , , ,
Author :

PUBLISHER

Juta

Edition:

Availability

7-8 Days

Product Description

Beginsels van Bewysreg (derde uitgawe)

  • bied uiters waardevolle bystand aan sowel studente as praktisyns;
  • gaan voort om die impak van die Grondwet op die tradisionele Anglo- Suid-Afrikaanse bewysreg te bestudeer, met besondere aandag aan die toelaatbaarheid van ongrondwetlik verkreë getuienis;
  • ondersoek die toenemende getal uitsprake wat oor hoorsêgetuienis, bekentenisse en erkennings handel;
  • ontleed onlangse ontwikkelings in regspraak met betrekking tot die gebruik van ’n vorige
  • inkonsekwente verklaring deur ’n vyandige getuie as ’n toelaatbare vorm van substantiewe getuienis;
  • bied ’n afsonderlike bespreking van statutêre bepalings oor kwessies so uiteenlopend soos, onder andere, getuienis oor seksuele geskiedenis en die toelaatbaarheid van elektroniese getuienis; en
  • besin oor ’n paar bepalings in die Wysigingswet op die Strafreg (Seksuele Misdrywe en Verwante Aangeleenthede) 32 van 2007, naamlik artikel 58 (vorige verklarings deur die slagoffer van ’n seksuele misdryf), artikel 59 (vertraagde aanmelding) en artikel 60 (afskaffing van die versigtigheidsreël in verband met ’n slagoffer se getuienis).
X